Vychylovské prahy

Prírodná pamiatka Vychylovské prahy sa nachádza na malej riečke Vychylovka. Vznikla vďaka riečnej erózii, pričom sa vytvorili pôsobivé prahy vysoké do jedného metra. Lokalita Vychylovské prahy leží neďaleko cesty z Novej Bystrice do skanzenu vo Vychylovke.

zdroj: www.turistika.cz

Ponuky v okolí