O ZľavaDňa

Jednotka na Slovensku, špička v Európe.

 • Priemerné hodnotenie našich ponúk je 8.8 z 10

 • Na ZľavaDňa máme reálne fotky od nášho fotografa

 • Pobyty si môžete rezervovať online

 • Predali sme už 4 milióny kupónov

 • Každý deň 800 kvalitných slovenských služieb

 • Zákaznícky servis vybaví podnet od vás v priemere do 6 hodín

Pracujeme s preverenými partnermi

Všetkých partnerov preverujeme vo viacstupňovom procese, ktorý zahŕňa aj osobnú návštevu nášho konzultanta. Okrem toho sa na ZľavaDňa dostanú len partneri s hodnotením vyšším ako 6. Priemerné hodnotenie partnerov na ZľavaDňa je 8,8 z 10, spomedzi viac než 76 000 hodnotení.

Uvádzame reálne hodnotenia zákazníkov

Na ZľavaDňa nájdete iba reálne hodnotenia zákazníkov, pričom uverejňujeme aj tie negatívne, pokiaľ nie sú v rozpore s Kódexom hodnotenia.

Produkty sami testujeme

Vždy si overujeme kvalitu produktov cez testovacie vzorky, ktoré sami odskúšame.

Podnety vybavujeme do 24 hodín

Priemerný čas vyriešenia podnetu je 6 hodín. Cez noc a víkendy však nepracujeme :)

V prípade nedodania služby, či tovaru, poskytneme kompenzáciu v plnej výške

V prípade nespokojnosti s tovarom alebo službou je potrebné reklamovať vzniknutý problém priamo u poskytovateľa, ktorý je za dodanie zodpovedný. V prípade, že vám reklamáciu neuzná, je dôležité mať o tejto neuznanej reklamácii nejaký doklad (spísaná reklamácia s podpisom poskytovateľa, mailová komunikácia). V prípade, ak je reklamácia relevantná, pokryjeme vzniknutú škodu z našich nákladov formou vrátenia kreditov v plnej výške.

 • Martin Rakovský

  CEO

  Martin začínal svoju profesionálnu kariéru vo finančnom sektore, ale po roku strávenom v byrokratickom prostredí sa rozhodol pre zmenu. Tou zmenou bol svet startupov, konkrétne poštovo-logistický slovenský startup Shiculka & Macatch. Firme sa začalo dariť natoľko, že ju odkúpila holandská logistická firma TNT Post a Martinova kariéra začala napredovať. Pracoval na riadiacich pozíciách nie len v TNT Post, ale aj na slovenskej pobočke Rakúskej pošty. Jeho duša však vždy inklinovala k „nekorporátnym“ projektom a keď sa mu naskytla príležitosť pracovať ako CEO v ZľavaDňa, neváhal. Jeho presvedčenie v ZľavaDňa bolo natoľko silné, že sa rozhodol do firmy aj vlastnícky vstúpiť.

Tím ZľavaDňa

Spolupracujeme s viac ako 4000 preverenými partnermi