Silická ľadnica

Najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete. Nachádza sa v Slovenskom krase.

zdroj: krasnahorka.sk

Ponuky v okolí