Hatinská jaskyňa

Jedná sa o najvýchodnejšie položenú verejnosti prístupnú jaskyňu Slovenska. Je dlhá 30 metrov a vstupuje sa do nej otvorom vysokým približne 2 metre. Nemá prakticky žiadnu kvapľovú výzdobu no v roku 1994 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Zdroj: panoramio.com

Ďalšie tipy v okolí:

Ponuky v okolí