Ochtinská aragonitová jaskyňa

Táto jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou a je zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných dutinách. Pre jaskyňu je príznačná absencia netopierov.

zdroj: www.kamnavylet.sk

Ponuky v okolí