Meandre Hrona

Prírodná rezervácia. Predstavuje jedinečnú sústavu meandrov horného toku rieky Hron s podmáčanými lúkami.

zdroj: www.galeriaslovakia.sk

Ponuky v okolí