Bystrianska jaskyňa

Bystriansku jaskyňu tvorí Stará a Nová jaskyňa s celkovou dĺžkou vyše 3 000 m. Jej prieskum sa začal v roku 1923. Sústredil sa najmä na priepasť Peklo, cez ktorú jaskyniari v roku 1926 zostúpili do Novej jaskyne. Najkrajším priestorom jaskyne je Klenotnica. Súčasná prehliadková trasa má dĺžku 580 m a prehliadka trvá 45 minút.

zdroj: pamiatkyslovenska.files.wordpress.com

Kontakt:

Telefón: 048/619 51 33

Web: http://www.ssj.sk

Ďalšie tipy v okolí:

Ponuky v okolí