Babia Góra

Babia hora je vrch na slovensko-poľských hraniciach s výškou 1725 m. Od roku 1996 nájdete na jej vrchole pamútnú tabuľu na viaceré výstupy pápeža Jána Pavla II., ktorý na vrch viackrát vyšiel ešte ako krakovský arcibiskup.

Obrázok: nszzp-malopolska.pl

Ďalšie tipy v okolí:

Ponuky v okolí